AKTYWNA TABLICA to kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program zakładał wsparcie szkół podstawowych, w których kształcącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. W ramach programu został zakupiony niezbędny sprzęt i programy do pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb kształcenia.

Nasza Szkoła otrzymała na realizację tego zadania kwotę dotacji w wysokości 35.000,00 zł.