Jak powstała Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie?

Dążąc do najbardziej ekonomicznych metod zarządzania oświatą w Braniewie, mając na uwadze osiągany przez szkoły poziom dydaktyczny Zarząd Miasta przystąpił w sierpniu 1996 roku do działań związanych z reorganizacją szkolnictwa podstawowego w mieście. Proponowana zmiana, jaką było połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w jedną placówkę, miała na celu stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania szkół.