Dyrektor -  Mirosława Szulhan

 Wicedyrektor - Agnieszka Świerczek

 

Kadra Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi

rok szkolny 2023/2024